Napolni račun

Nastavitve telefona

Android

 • Nastavitve

  • Več omrežij

   • Mobilna omrežja

    • Imena dostopnih točk

     • izberite Nova APN

      • Ime: izimobil
      • APN: internet
      • Proxy: ni nastavljeno
      • Vrata: ni nastavljeno
      • Uporabniško ime: mobitel
      • Geslo: internet
      • Strežnik: ni nastavljeno
      • MMSC: http://mms.telekom.si
      • Posredniški strežnik MMS: 213.229.249.40
      • Vrata MMS: 8080
      • MCC: 293
      • MNC: 41
      • Vrsta potrjevanja: PAP
      • Vrsta APN: default, mms
       shrani

Po vnosu je treba nastavitve shraniti, profil označiti za aktivnega ter izključiti mobitel in ga ponovno vključiti.

iPhone

 • Setting

  • Cellular

   • Cellular Data Network

    • DATA settings

     • APN: internet
     • Username: mobitel
     • Password: internet
    • MMS settings

     • APN: internet
     • Username: mobitel
     • Password: internet
     • MMSC: http://mms.telekom.si
     • MMS Proxy: 213.229.249.40:8080
     • MMS Max Messege Size: 2097152
    • PERSONAL HOTSPOT settings

     • APN: internet
     • Username: mobitel
     • Password: internet

Po vnosu je treba mobitel izključiti in ga ponovno vključiti.

Windows

 • Meni

  • Nastavitve

   • mobilno omrežje + SIM

    • Nastavitve kartice SIM

     • Nastavitve kartice SIM

      • Ime kartice SIM: izimobil

      • Najvišja hitrost povezave: 3G

      • Izbiranje omrežja: samodejno

      • Profil povezave z mobilnim omrežjem: Mobilni internet

      • Uredi APN za internet

       • Dostopna točka: internet
       • Uporabniško ime: mobitel
       • Geslo: internet
       • Vrsta preverjanja prisotnosti: PAP
       • Posredniški strežnik (URL): (prazno)
       • Vrata posredniškega strežnika: (prazno)
       • Vrsta protokola IP: IPv4
       • Shrani (ikona diskete)
      • Uredi APN za MMS

       • Dostopna točka: internet
       • Uporabniško ime: mobitel
       • Geslo: internet
       • Vrsta preverjanja prisotnosti: PAP
       • Prehod WAP (URL): 213.229.249.40
       • Vrata posredniškega strežnika: 8080
       • MMSC (URL): http://mms.telekom.si
       • Vrata centra MMSC: 80
       • Največja dovoljena velikost sporočil MMS: pustite prazno
       • Vrsta protokola IP: IPv4
       • Shrani (ikona diskete)

Po vnosu je treba nastavitve shraniti, izključiti mobitel in ga ponovno vključiti.

Niste našli, kar ste iskali?

Še vedno potrebujete pomoč??? Kontaktirajte nas

Niste našli, kar ste iskali?

Še vedno potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas