Nastavitve telefona

Android

 • Nastavitve
  • Več omrežij
   • Mobilna omrežja
    • Imena dostopnih točk
     • izberite Nova APN
      • Ime: izimobil
      • APN: internet
      • Proxy: ni nastavljeno
      • Vrata: ni nastavljeno
      • Uporabniško ime: mobitel
      • Geslo: internet
      • Strežnik: ni nastavljeno
      • MMSC: http://mms.telekom.si
      • Posredniški strežnik MMS: 213.229.249.40
      • Vrata MMS: 8080
      • MCC: 293
      • MNC: 41
      • Vrsta potrjevanja: PAP
      • Vrsta APN: default, mms
       shrani

Po vnosu je treba nastavitve shraniti, profil označiti za aktivnega ter izključiti mobitel in ga ponovno vključiti.

iPhone

 • Setting
  • Cellular
   • Cellular Data Network
    • DATA settings
     • APN: internet
     • Username: mobitel
     • Password: internet
    • MMS settings
     • APN: internet
     • Username: mobitel
     • Password: internet
     • MMSC: http://mms.telekom.si
     • MMS Proxy: 213.229.249.40:8080
     • MMS Max Messege Size: 2097152
    • PERSONAL HOTSPOT settings
     • APN: internet
     • Username: mobitel
     • Password: internet

Po vnosu je treba mobitel izključiti in ga ponovno vključiti.

Windows

 • Meni
  • Nastavitve
   • mobilno omrežje + SIM
    • Nastavitve kartice SIM
     • Nastavitve kartice SIM
      • Ime kartice SIM: izimobil
      • Najvišja hitrost povezave: 3G
      • Izbiranje omrežja: samodejno
      • Profil povezave z mobilnim omrežjem: Mobilni internet
      • Uredi APN za internet
       • Dostopna točka: internet
       • Uporabniško ime: mobitel
       • Geslo: internet
       • Vrsta preverjanja prisotnosti: PAP
       • Posredniški strežnik (URL): (prazno)
       • Vrata posredniškega strežnika: (prazno)
       • Vrsta protokola IP: IPv4
       • Shrani (ikona diskete)
      • Uredi APN za MMS
       • Dostopna točka: internet
       • Uporabniško ime: mobitel
       • Geslo: internet
       • Vrsta preverjanja prisotnosti: PAP
       • Prehod WAP (URL): 213.229.249.40
       • Vrata posredniškega strežnika: 8080
       • MMSC (URL): http://mms.telekom.si
       • Vrata centra MMSC: 80
       • Največja dovoljena velikost sporočil MMS: pustite prazno
       • Vrsta protokola IP: IPv4
       • Shrani (ikona diskete)

Po vnosu je treba nastavitve shraniti, izključiti mobitel in ga ponovno vključiti.

Niste našli, kar ste iskali?

Še vedno potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas