Napolni račun

Novosti in obvestila

Povečanje vključene količine prenosa podatkov v državah območja EU-tarife skladno z Uredbo EU

Skladno z uredbo EU o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji št. 2022/612 se bo s 1. 1. 2024 pri določenih paketih in dodatnih mobilnih zakupih povečala vključena količina prenosa podatkov, ki jo uporabniki lahko brezplačno porabijo v državah območja EU-tarife. Hkrati se bo znižala višina pribitka za preneseni gigabajt podatkov (GB).

Od 1. 1. 2024 dalje se bo prenos podatkov, ki bo presegel politiko poštene uporabe, do porabe vseh zakupljenih količin obračunal z nižjim pribitkom, in sicer v višini 1,89 EUR za 1 GB prenosa podatkov (do 31. 12. 2023 znaša pribitek 2,19 EUR). Višina pribitka za preneseni GB velja tudi za predplačnike. Zneska vključujeta DDV.

ZAKUPIIZI SUPERKUL
Klici v mobilno omrežje TSneomejeno
Klici v ostala slovenska omrežja ali v državah območja EU-tarife3000 enot
Sporočila v Sloveniji in v državah območja EU-tarife
Prenos podatkov v Sloveniji ali v državah območja EU-tarife40 GB
Od tega brez doplačila v državah območja EU-tarife12.888 MB
Redna mesečna cena zakupa11,90 €
DATA ZAKUPI IZIDATA XL
Prenos podatkov v Sloveniji ali v državah območja EU-tarife40 GB
Od tega brez doplačila v državah območja EU-tarife37.798 MBObvezno obveščanje o meji porabe prometa v domačem omrežju

Skladno s spremembami ZEKom 2 in Splošnim aktom o spremljanju in nadzoru porabe storitev bodo z današnjim dnem uporabnikom IZI vključena storitve, ki uporabnika v obračunskem mesecu obvesti ob doseženi meji porabe prometa, ki se zaračuna v domačem omrežju Telekoma Slovenije.

Prikaz meje in obveščanja o porabi prometa doma je ločeno. Uporabnikom sta za nastavitve na voljo dve storitvi:

 • storitev dostop do interneta
 • storitev medosebne komunikacije (kamor spadajo klici in sporočila ter tudi premijski klici, videotelefonija, Plačaj zame, MMS, GPRS SMS, SMS dodatek, Plačaj zame – SMS)
Posebnosti storitev:
 1. Finančna meja porabe je za vse uporabnike nastavljena enako, in sicer

  • za storitve dostopa do interneta največ 20 EUR z DDV oziroma
  • za medosebne komunikacijske storitve največ 20 EUR z DDV

  Uporabnik storitve lahko finančno mejo določi tudi sam ali pa poda izjavo, da ne želi uporabljati nobene meje porabe. Sprememba na podlagi podane zahteve se izvede najpozneje v roku enega delovnega dne od dne, ko je zahteva podana.

 2. Obveščanje ob dosegu 80 % in 100 % limita porabe

  Uporabniki storitev bodo obveščeni ob dosegu 80 % in 100 % meje porabe:

  • posebej za storitve dostopa do interneta (POMEMBNO: uporabniku se pri storitvi dostopa do interneta poleg obveščanja ob dosegu na 100% istočasno na številki onemogoči tudi nadaljnji prenos podatkov) in
  • posebej za storitve medosebne komunikacijske (klici in sporočila).

  Uporabnike mobilnih storitev se obvešča ob dosegu meje z SMS-sporočilom na številko, s katere poraba izvira, ali na številko, ki jo je uporabnik izbral za obveščanje.

 3. Vklop, izklop, sprememba finančne meje in preverjanje porabe
  • s ključno besedo (spodaj v tabeli)
  Za klice in sporočila (medosebne komunikacijske storitve  – KS)
  Izklop limita MONITOR KS NE na 4008
  Sprememba limita MONITOR KS (znesek) na 4008
  *najvišji dovoljeni znesek limita za klice in sporočila je 1.000 EUR z DDV
  Preverjanje porabe MONITOR KS PORABA na 4008
  Za internetne storitve – gre v bistvu za obstoječo storitev Monitor prenosa podatkov
  https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/telefonija/storitve/monitor-prenosa-podatkov
  Izklop limita MONITOR PP NE na 4008
  Sprememba limita MONITOR PP na 4008 (znesek)
  *najvišji dovoljeni znesek za prenos podatkov je 1.000 EUR z DDV
  Preverjanje porabe MONITOR PP PORABA na 4008
Drugo:
 • Morebitne zakupljene dodatne količine v paketu ali dodatne storitve se ne vštevajo v limit prenosa podatkov oz. limit za klice in sporočila.

Ljubljana, 6. 7. 2023Spremembe Splošnih pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., Politike zasebnosti in Posebnih pogojev uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev

V Telekomu Slovenije zaradi zagotavljanja skladnosti poslovanja s spremembami zakonodaje z 10. 8. 2023 uvajamo spremembe Splošnih pogojev uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., Politike zasebnosti in Posebnih pogojev uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Pogoji se usklajujejo z določbami novega Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-2) in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov. Določene spremembe pa so posledica prilagoditve zapisa pogojev dejanskemu izvajanju poslovanja, s čimer želimo zagotoviti prijaznejšo uporabniško izkušnjo.

Vse navedene spremembe so dostopne na tej povezavi.

Ljubljana, 29. 6. 2023Dopolnitev obvestila o uvedbi enotnega limita porabe pri storitvah z dodano vrednostjo

Uporabnike predplačniških mobilnih storitev IZI smo skladno z veljavno zakonodajo 30. 5. 2022 obvestili o uvedbi enotnega limita porabe pri storitvah z dodano vrednostjo. V nadaljevanju objavljamo dopolnitev obvestila.

Najvišji limit posamezne transakcije je 50 evrov z DDV, skupna vrednost vseh transakcij pa 250 evrov z DDV na mesec. Višine limita uporabnik sam ne more spreminjati. Zaradi zamika pri obračunu storitev lahko pride do situacije, da se ob dosegu limita 250 evrov z DDV na mesec storitev z dodano vrednostjo ne prekine takoj, ampak pride do prekinitve šele takrat, ko se v sistemu zabeleži, da je limit presežen. Posledično se uporabniku za opravljeno storitev z dodano vrednostjo zaračuna tudi znesek, ki je višji od limita skupne vrednosti vseh transakcij (250 evrov z DDV na mesec). Ne glede na tako določen limit je uporabnik dolžan poravnati vse nastale stroške uporabe storitev. Telekom Slovenije iz navedenih razlogov za preseganje limita ne odgovarja.

Ljubljana, 17. 1. 2023Povečanje vključene količine prenosa podatkov v državah območja EU-tarife skladno z Uredbo EU

Skladno z Uredbo (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji št. 2022/612 se bo s 1. 1. 2023 pri določenih paketih in dodatnih mobilnih zakupih povečala vključena količina prenosa podatkov, ki jo uporabniki lahko brezplačno porabijo v državah območja EU-tarife. Hkrati se bo znižala višina pribitka za preneseni gigabajt podatkov (GB).

Od 1. 1. 2023 dalje se bo prenos podatkov, ki bo presegel politiko poštene uporabe, do porabe vseh zakupljenih količin obračunal z nižjim pribitkom, in sicer v višini 2,19 EUR za 1 GB prenosa podatkov (do 31. 12. 2022 znaša pribitek 2,44 EUR). Višina pribitka za preneseni GB velja tudi za predplačnike. Zneska vključujeta DDV.

Seznam paketov, pri katerih se bo s 1. 1. 2023 povečala vključena količina prenosa podatkov v državah območja EU-tarife brez dodatnih stroškov:


Zakupi IZI SuperKUL
Klici v mobilno omrežje TS neomejeno
Klici v ostala slovenska omrežja ali v državahobmočja EU-tarife 3000 enot
Spročila v Sloveniji in v državah območja EU-tarife
Prenos podatkov v Sloveniji ali v državah območja EU-tarife 40 GB
Od tega brez doplačila v državah območja EU-tarife 12.888 MB
Redna mesečna cena zakupa 11,90 €DATA zakupi IZI DATA L DATA XL
Prenos podatkov v Sloveniji ali v državah območja EU-tarife 10 GB 40 GB
Od tega brez doplačila v državah območja EU-tarife 10 GB 37.798 MBUvedba enotnega limita porabe pri storitvah z dodano vrednostjo

Skladno z zakonodajo bomo za uporabnike predplačniških mobilnih storitev IZI s 1. 7. 2022 uvedli storitev Limit storitve z dodano vrednostjo.

Limit velja za naslednje storitve:

 • SMS-donacije,
 • SMS-prispevki,
 • klic na premijske številke 090,
 • donacije 090,
 • plačevanje digitalnih vsebin (DCB - Direct Carrier Billing),
 • plačljive storitve sistema M:Vrata.

Najvišji limit posamezne transakcije je 50 evrov z DDV, skupna vrednost vseh transakcij pa 250 evrov z DDV na mesec. Višine limita ne morete spremeniti.

Storitev Limit storitve z dodano vrednostjo bo vključena uporabnikom predplačniških mobilnih storitev IZI.

Primer uporabe

Če bo uporabnik poklical na premijsko številko 090, bo zveza, ko bo vrednost posameznega klica dosegla 50 evrov z DDV, samodejno prekinjena. Uporabnik lahko ponovno pokliče in še naprej uporablja vse ostale storitve z dodano vrednostjo, pri tem pa se posamezni zneski transakcij mesečno seštevajo do skupne vrednosti 250 evrov z DDV. Ko uporabnik doseže limit za storitve z dodano vrednostjo v višini 250 evrov z DDV, se možnost uporabe tovrstnih storitev v posameznem mesecu ustavi. Uporabnik lahko storitve ponovno uporablja prvi dan v naslednjem mesecu.

Preverjanje porabe storitev z dodano vrednostjo

Uporabnik za preverjanje stanja pošlje SMS s ključno besedo: PORABA SDV na 4008. Poslana SMS-sporočila za preverjanje porabe se obračunavajo po ceniku SMS-sporočil.

Uvajanje omejitev uporabe storitev z dodano vrednostjo urejamo skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (v nadaljevanju ZPlaSSIED). Za telekomunikacijske operaterje se ZPlaSSIED uporablja pod določenimi pogoji za tiste plačilne storitve, ki jih zagotavljamo prek telekomunikacijskih naprav ali naprav informacijske tehnologije kot obstransko storitev.

Ljubljana, 30. 5. 2022Povečali bomo vključene količine prenosa podatkov v državah območja EU- tarife in znižali ceno pribitkov skladno z Uredbo EU

junija 2022 preneha veljati Uredba (EU) št. 531/2012, s 1. julijem 2022 pa stopi v veljavo nova Uredba (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji št. 2022/612. Skladno z novo uredbo se bodo s 1. julijem 2022 naročnikom in predplačnikom mobilnih storitev spremenile cene odhodnih in dohodnih reguliranih gostujočih klicev, reguliranih gostujočih sporočil SMS in reguliranih storitev podatkovnega gostovanja v državah območja EU-tarife. Pri posameznih mobilnih predplačniških paketih IZI in dodatnih mobilnih zakupih IZI se bo tako povečala vključena količina mobilnega prenosa podatkov v državah območja EU-tarife, ki jo lahko uporabniki porabijo brezplačno. Drugi pogoji uporabe reguliranih storitev bodo po 1. juliju 2022 ostali nespremenjeni.

Povečane količine prenosa podatkov, ki jih bodo uporabniki lahko brezplačno porabili v državah območja EU-tarife:


Zakupi IZI IZI KUL IZI SuperKUL
Klici v mobilno omrežje TS neomejeno neomejeno
Klici v ostala slovenska omrežja ali v državah območja EU-tarife 6000 enot 3000 enot
Sporočila v Sloveniji in v državah območja EU-tarife
Prenos podatkov v Sloveniji ali v državah območja EU-tarife 6 GB 40 GB
Od tega brez doplačila v državah območja EU-tarife 6.144 MB 9.988 MB
Redna mesečna cena zakupa 7,90 € 11,90 €


Podatkovni zakupi IZI DATA L DATA XL
Prenos podatkov v Sloveniji ali v državah območja EU-tarife 10 GB 40 GB
Od tega brez doplačila v državah območja EU-tarife 9.149 MB 29.293 MB

Cena pribitka, ki se bo pričela zaračunavati po porabljeni zakupljeni količini oz. ob uveljavitvi politike poštene uporabe, se bo znižala:

Sprememba cenika zaračunavanja pribitkov skladno z Uredbo EU
Datum spremembe \\\\\\\\\*\\\\\\\\\* Klic (minuta) \\\\\\\\\*\\\\\\\\\* Prenos podatkov (GB) \\\\\\\\\*\\\\\\\\\* SMS-sporočilo
Do 30. 6. 2022 0,03904 EUR 3,05 EUR 0,01220 EUR
Od 1. 7. 2022 0,02684 EUR 2,44 EUR 0,00488 EUR

Cene vključujejo DDV.

Primer:

Od 1. julija 2022 dalje se bo prenos podatkov, ki bo presegel politiko poštene uporabe, do porabe vseh zakupljenih količin obračunal z nižjim pribitkom, in sicer v višini 2,44 EUR za 1 GB prenosa podatkov (do 30. junija 2022 znaša pribitek 3,05 EUR).Omrežje 3G se poslavlja

Do 30. septembra 2022 bomo postopno prenehali z uporabo mobilne tehnologije tretje generacije (3G). Tehnologija 3G oz. UMTS se je za govorno komunikacijo in prenos podatkov pričela uporabljati pred 20 leti, danes pa dosega občutno nižje hitrosti prenosa podatkov, kot jih omogočajo sodobnejše ter energetsko in tehnološko učinkovitejše mobilne tehnologije četrte (LTE/4G) in pete (5G) generacije. Tehnologijo 3G danes uporabljajo predvsem nekatere starejše naprave za poslovno uporabo, kot so starejši senzorji in rešitve za telematiko, pa tudi nekatere starejše pametne ure. Uporabnikom, ki uporabljate naprave, ki omogočajo izključno uporabo tehnologije 3G, priporočamo, da jih postopno zamenjate oz. preverite njihovo kompatibilnost z novejšimi mobilnimi tehnologijami LTE/4G.

Postopen zaključek uporabe tehnologije 3G je sestavni del našega trajnostnega delovanja ter del tehnološke in razvojne optimizacije našega omrežja. V Telekomu Slovenije omrežje načrtujemo in nadgrajujemo na način, da vam ne glede na tehnologijo zagotavljamo najboljšo uporabniško izkušnjo. Mobilni promet bo postopno povsod, kjer bo to možno, preusmerjen na tehnologije LTE/4G ali 2G; slednja je namenjena govorni komunikaciji.

Omrežja novih generacij, LTE/4G in 5G, zagotavljajo velike hitrosti in stabilnost delovanja, kar vam omogoča, da prenašate in pošiljate tudi zelo velike datoteke, na primer videoposnetke visoke ločljivosti.

Ljubljana, 14. 1. 2022Ukinitev dodatnih zakupov IZI Diskont

Obveščamo vas, da od 1. 2. 2022 ne bo več mogoče vključiti dodatnih zakupov IZI Diskont.

Uporabniki, ki boste katerega od zakupov IZI Diskont vklopili do 31. 1. 2022, boste lahko zakupljene enote porabili do konca veljavnosti zakupa.

Ljubljana, 22. 12. 2021Ukinitev tarife IZI Vračilo in paketov IZI Vračilo A, B, C

Obveščamo vas, da od 1. 2. 2022 ne bo več mogoče vključiti paketov IZI Vračilo A, B ali C. Uporabniki boste lahko enote nemoteno porabljali najkasneje do 3. 3. 2022, ko vas bomo prestavili na paket IZI KUL, pri čemer vam prve enote paketa IZI KUL podarimo.

Paket IZI KUL vsebuje:

 • neomejene klice v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije,
 • 6000 enot za klice v druga omrežja in znotraj EU ter sporočila SMS/MMS doma in znotraj EU,
 • 6 GB prenosa podatkov, od tega 4.421 MB brezplačno v EU.

Paket IZI KUL ima vklopljeno samodejno podaljševanje enako kot paketi IZI Vračilo A, B ali C.

Vse uporabnike s tarifo IZI Vračilo, ki 3. 3. 2022 ne boste imeli zakupljenih enot, bomo prestavili na ugodnejšo tarifo IZI KUL. Nove cene lahko preverite na: Cenik_za_storitve_IZI_02-08-2021.pdf

Ljubljana, 22. 12. 2021Od 1. 1. 2021 dalje je pri spletnih plačilih s plačilno kartico obvezno dodatno varnostno potrjevanje

V skladu z Evropsko direktivo o plačilnih storitvah (PSD2) so zaradi zaščite uporabnikov pri spletnih plačilih uvedeni dodatni varnostni mehanizmi, kot npr. uporaba gesla ali PIN-kode, prepoznava prstnega odtisa ali obraza in podobno. Način potrjevanja plačil je odvisen od izdajatelja plačilne kartice. Temu je prilagojen tudi postopek plačil s plačilno kartico pri Telekomu Slovenije - preprosto sledite navodilom, ki vas vodijo skozi celoten postopek. V primeru težav pri plačilu se obrnite na banko, izdajateljico plačilne kartice, ali izberite drugo možnost plačila.Obvestilo o gostovanju v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske po 1. 4. 2021

Z 31. decembrom 2020 se je za Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju: Združeno kraljestvo) zaključilo prehodno obdobje izstopa iz Evropske unije, kar pomeni, da Združeno kraljestvo s tem dnem ni več član Evropske unije. Skladno s tem na podlagi Uredbe EU o gostovanju operaterji promet, ki ga uporabniki od vključno 1. januarja 2021 dalje opravijo v Združenem kraljestvu, obravnavamo ločeno od prometa, ki ga uporabniki opravijo v državah območja EU-tarife.

S 1. 4. 2021 bo Združeno kraljestvo za uporabnike mobilnih storitev IZI uvrščeno v novo območje, ki smo ga poimenovali »območje UK«. Od tega dne dalje tako za mobilne storitve ob gostovanju predplačnikov mobilnih storitev v Združenem kraljestvu ne bodo več veljale cene gostovanja, ki veljajo v državah območja EU-tarife.

Za uporabnike IZI bodo s 1. 4. 2021 začele veljati nove cene storitev ob mobilnem gostovanju v območju UK. Cena odhodnega klica v EU (torej tudi v Slovenijo) bo znašala 15 centov na minuto, cena poslanega sporočila SMS 5 centov, cena prenosa podatkov pa 4,99 EUR za 1 GB. Dohodni klic je brezplačen. Navedene cene so z DDV.

Cenik gostovanja v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske od 1. 4. 2021

Dodatne informacije so na voljo na www.izi.si, pooblaščenih prodajnih mestih IZI in brezplačnih številkah 080 8811 in 051 800 800 (slednja je za uporabnike mobilnih storitev IZI brezplačna tudi pri klicu iz tujine).Sprememba mednarodnih območij in cen za klice iz Slovenije (mednarodne klice)

S 1. 7. 2020 spreminjamo mednarodna območja za klice v tujino. Do sedaj so bile države razporejene v 3 mednarodna območa, od 1. 7. 2020 pa bodo razporejene v 4 območja. S tem se bo spremenila tudi cena nekaterih mednarodnih klicev. Svetujemo vam, da pred klicem v tujino preverite cenik.Ukinitev paketa IZI Mesec M

Uporabnike obveščamo, da od 15. 11. 2019 dalje ne bo več mogoče vključiti paketa IZI Mesec M. Uporabnikom, ki bodo imeli na ta dan vključen omenjeni paket, bomo paket samodejno zamenjali v IZI Mesec L, ki za 7,9 € na mesec ponuja 2000 enot več na mesec.

Ljubljana, 10. 10. 2019Sprememba območij za mednarodni promet iz Slovenije v tujino in gostovanje v tujini

Uporabnike IZI obveščamo, da bomo s 1. 9. 2019 spremenili območja za mednarodni promet (klici iz Slovenije v tujino in poslana SMS-sporočila iz Slovenije v tujino) ter območja za gostovanje v tujini (odhodni klice v tujini, dohodni klice v tujini, poslana SMS-sporočila v tujini, prenos podatkov GPRS v tujini) za tarife IZI Doma, IZI Brez meja in IZI Mesec. S spremembo območij se bodo spremenile tudi cene storitev za posamezno območje. Seznam držav po območjih je objavljen tukaj.

Ljubljana, 31. 7. 2019Zaradi nadgradnje informacijskih sistemov bo v noči z 12. na 13. julij občasno lahko prihajalo do motenj v upravljanju mobilnih storitev

Uporabnike mobilnih storitev obveščamo, da bo v noči s petka, 12. julija, na soboto, 13. julija, od 22.00 do 6.30 zaradi nadgradnje informacijskih sistemov občasno moteno upravljanje nekaterih mobilnih storitev v omrežju Telekoma Slovenije (nakup dodatnih enot mobilnih storitev, polnjenje predplačniškega računa, preverjanje stanja, vklop/izklop dodatnih storitev, upravljanje uporabniškega računa). Klicanje, pošiljanje in prejemanje sporočil ter mobilni prenos podatkov bodo delovali nemoteno. Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje

Ljubljana, 12. 7. 2019Znižanje cene klicev in poslanih sporočil SMS iz Slovenije v države EU-območja

Odprava stroškov mobilnega gostovanja je uporabnikom prinesla številne ugodnosti, saj v državah EU-območja od 15. junija 2017 ni več dodatnih stroškov mobilnega gostovanja za telefoniranje, pošiljanje kratkih sporočil in prenos podatkov prek mobilnega omrežja. Samodejna odprava stroškov je bila izvedena v skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016).

S 15. 5. 2019 so za zasebne uporabnike (na podlagi Uredbe EU št. 2015/2120) z nadaljnjimi spremembami pričele veljati tudi znižane maloprodajne cene fiksnih in mobilnih klicev ter sporočil SMS iz Slovenije v države EU-območja. Sprememba velja za vse uporabnike IZI.

Cena mobilnega in fiksnega klica iz kateregakoli slovenskega omrežja v omrežje drugega operaterja v državah EU-območja od 15. 5. 2019 znaša 19 centov (brez DDV) na minuto, cena poslanega sporočila SMS pa znaša 6 centov (brez DDV). S 15.5.2019 se vsem uporabnikom IZI obračuna dodatek v višini 0,09 € (brez DDV) za poslana sporočila SMS iz Slovenije na številko tujega operaterja. Dodatek ne velja za SMS sporočila poslana iz Slovenije v države EU območja.

V države EU-območja spadajo naslednje države: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Lichtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Azori, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Vatikan, Velika Britanija.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh IZI (www.izi.si), na prodajnih mestih IZI in na brezplačnih številkah 080 88 11 in 051 800 800 (slednja je brezplačna za uporabnike mobilnih storitev IZI, in sicer tudi pri klicu iz tujine).

Ljubljana, 9. 7. 2019Registracija za koriščenje vključenih količin za uporabo enot v EU za nove uporabnike IZI

Vsi novi uporabniki IZI, ki so svojo predplačniško številko aktivirali po 4. 6. 2019 in želijo enote iz zakupov koristiti v državah območja EU-tarife, se morajo registrirati in dokazati trajne vezi s Slovenijo.

Za namene zagotavljanja reguliranih storitev gostovanja v mobilnih omrežjih operaterjev v državah območja EU-tarife (RLAH – Roam Like At Home, enake cene kot doma) je za koriščenje enot iz paketov v državah območja EU-tarife za nove predplačniške uporabnike od 4. 6. 2019 nujna registracija pri Telekomu Slovenije.

Neregistrirani uporabniki, ki so svojo predplačniško št. aktivirali od 4. 6. 2019 in ki ne bodo opravili registracije, pri uporabi mobilnih storitev v državah območja EU-tarife ne bodo mogli koristiti količin iz paketov. Zakupljene enote za klice, sporočila in prenos podatkov bodo tako lahko nemoteno uporabljali le doma, v državah območja EU-tarife pa bodo predplačniške storitve sicer lahko uporabljali, a se bodo zaračunavale po ceniku za gostovanje in se ne bodo odštevale od zakupljenih enot.

Podrobnosti:

 • Za novega predplačniškega uporabnika velja predplačnik, ki je svojo številko prvič aktiviral od 4. 6. 2019 dalje. V praksi to pomeni, da tudi če je uporabnik kupil kartico SIM pred tem datumom, aktiviral pa od tega datuma dalje, se šteje kot nov predplačnik (šteje namreč datum aktivacije, in ne datum nakupa).
 • Obstoječim uporabnikom se ni treba registrirati. Enote bodo v EU lahko porabljali na enak način kot pred tem datumom oz. bodo veljale enako kot za registrirane uporabnike (RLAH).

Uporabnik IZI lahko registracijo opravi prek spleta spleta ali z obrazcem, ki ga pošlje na e-naslov registracija@izi.si

Dodatne informacije so uporabnikom IZI na voljo na spletni strani www.izi.si in na brezplačnih številkah Centra za pomoč uporabnikom +386 51 800 800 ali 080 88 11.Storitev SMS-obveščanje Veleposlaništvo

V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije je od 1. 2. 2019 dalje vsem uporabnikom mobilnega omrežja Telekoma Slovenije avtomatično vključena brezplačna storitev SMS-obveščanje Veleposlaništvo. Storitev uporabnikom omogoča prejem brezplačnega SMS-sporočila, ki vsebuje konzularne podatke tiste države, v kateri se prijavijo. V sporočilu sta navedeni tudi telefonska številka pristojnega veleposlaništva Republike Slovenije ter povezava na spletne strani MZZ, kjer so ostali uporabni podatki. Uporabniki si lahko storitev kadarkoli izključijo in kasneje ponovno vključijo.

V tujini se na predstavništvo Republike Slovenije lahko obrnete v naslednjih primerih:

 • če so vam ukradli osebne dokumente/denar ali ste jih izgubili,
 • če ste žrtev kaznivega dejanja,
 • v primeru prometne nezgode ali drugih nesreč,
 • v primeru hospitalizacije,
 • če vam je bila odvzeta prostost,
 • v primeru izrednih razmer (npr. teroristični napadi, politični nemiri, naravne nesreče),
 • v primeru smrti sopotnika/svojca.

Konzularni uslužbenci vam bodo glede na situacijo, v kateri ste se znašli, povedali, ali vam lahko nudijo ustrezno pomoč in kako oziroma vas bodo usmerili na ustrezne institucije.

Predstavništva v tujini ne morejo izposlovati izpustitve iz zapora, plačati varščine, vas zastopati pred sodiščem, vam zagotoviti vstopa v državo, priskrbeti dela ali dovoljenja za prebivanje v tujini, dajati informacij o nastanitvah in turističnih informacij o destinaciji in podobno.

V primeru, da v državi, kjer se nahajate, ni predstavništva Republike Slovenije, se lahko za konzularno pomoč obrnete na katerokoli predstavništvo držav članic Evropske unije v tej državi.

Ostali pogoji storitve:

 • Uporabnik lahko za izklop omenjene storitve pošlje SMS s ključno besedo VELEPOSLANISTVO STOP na 4008.
 • Uporabnik, ki želi ponovno vključiti omenjeno storitev, pošlje SMS s ključno besedo VELEPOSLANISTVO na 4008.
 • V primeru, da Telekom Slovenije iz kateregakoli razloga ne zagotavlja storitev za uporabnike v posamezni državi, uporabnik ob prihodu v takšno državo in v omrežje tujega operaterja v tej državi ne bo prejel dohodnega sporočila.
 • Uporabnik prejme dohodno sporočilo v okviru storitve, ko se prvič v tridesetdnevnem obdobju s svojo napravo poveže v omrežje tujega operaterja. Navedeno pomeni, da uporabnik kljub morebitnemu večkratnemu vstopu v posamezno tujo državo dohodno sporočilo prejme zgolj enkrat v tridesetih dneh.

Ponudbo in navodila za uporabo storitve si oglejte tukaj.

Informacije o storitvi najdete tudi na straneh Ministrstva za zunanje zadeveMonitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije s 17. 6. 2018

  1. 2018 bomo vključili brezplačno storitev Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, ki vam bo omogočala nadzor nad porabo mobilnih podatkov.

Storitev Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije bo na voljo vsem uporabnikom IZI, ki imajo izbrano tarifo IZI, pri kateri se prenos podatkov obračunava glede na količino prenesenih podatkov.

Uporabniki IZI imajo pri tem za limit porabe mobilnega prenosa podatkov nastavljeno privzeto vrednost 20 EUR z DDV (16,4 EUR brez DDV). Ob dosegu nastavljene vrednosti limita se prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ustavi.

Priprava in uvedba storitve je izvedena na podlagi 132.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah in splošnega akta, ki je bil objavljen 14. februarja 2018 v Uradnem listu RS.

Sprememba pogojev je potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo in ne omogoča odstopa od naročniške pogodbe brez plačila pogodbenih obveznosti.

Uporabniki IZI mobila, d.d., 1. januarja 2018 preidejo k Telekomu Slovenije, d.d.

  1. 2017 - Uporabniki IZI mobila, d.d., s 1. 1. 2018 postanejo uporabniki storitev izimobil pri Telekomu Slovenije, d.d. Več informaciji o ponudbi storitev izimobil pri Telekomu Slovenije je uporabnikom na voljo na www.telekom.si/izimobil/info.

Dodatna pojasnila so uporabnikom storitev izimobil na voljo na spletni strani http://www.izi.si, na brezplačnih številkah Centra za pomoč uporabnikom 051 800 800 in 080 88 11 ter na prodajnih mestih storitev izimobil.

IZI mobil, d.d.

Ljubljana, 29. 12. 2017 (velja od 1. 1. 2018 dalje)

Ukinitev tarif izi008 in izi007

14. 11. 2017 - obveščamo vas, da s 15. 12. 2017 ukinjamo tarifi izi008 in izi007. Uporabnike, ki boste imeli dne 15. 12. 2017 vklopljeno tarifo izi008 ali izi007 bomo brezplačno preklopili na tarifo izimesec. Cena klicev (min), SMS in MMS sporočil ter prenosa podatkov (MB) je 0,08 eur. izimesec tarifa omogoča mesečne paketne zakupe večjih količin storitev po izjemno nizkih cenah. Več na www.izi.si/cenik. Če vam tarifa izimesec ne ustreza, preklopite na katerokoli drugo tarifo v ponudbi izimobila. Vsi uporabniki, ki imate na dan 14. 11. 2017 vklopljeno tarifo izi008 ali izi007 boste o spremembi tarife obveščeni s SMS obvestilom.

Prenehanje zagotavljanja storitev mobilne telefonije 31. 12. 2017

Spoštovani uporabniki izimobila,

obveščamo vas, da bo izimobil 31. 12. 2017 prenehal izvajati storitve mobilne telefonije, ki jih zagotavlja v omrežju družbe Telekom Slovenije. Tako boste uporabniki izimobila s 1. 1. 2018 prešli k operaterju Telekom Slovenije, ki vam bo še naprej storitve zagotavljal v svojem omrežju.

Vaša mobilna telefonska številka in kartica SIM ostaneta po prehodu veljavni, dobroimetje na vašem iziračunu se bo preneslo na vaš predplačniški račun pri Telekomu Slovenije. Vrednotnice izimobil bodo ostale v veljavi do izteka veljavnosti, ki je navedena na vrednotnici. Blagovna znamka izimobil, tarife in cene storitev bodo ostali enaki. Cene in pogoje uporabe storitev, ki bodo za vas veljali po prehodu na Telekom Slovenije po 1. 1. 2018, lahko preverite na www.telekom.si/izimobil/info.

Uporabniki izimobila, ki se s temi spremembami ne strinjate, imate možnost, da pred 31. 12. 2017 svojo mobilno številko prenesete na izbranega operaterja ali prenehate uporabljati storitev ter porabite dobroimetje na vašem iziračunu. Svoje strinjanje ali nestrinjanje s prenosom na ponudnika Telekom Slovenije lahko sporočite tudi na kontakte: info@izi.si ali na spodaj navedene brezplačne številke, pri čemer navedite svojo predplačniško telefonsko številko izimobil.

Dodatna pojasnila so vam na voljo na brezplačni številki Centra za pomoč uporabnikom 051 800 800 ali 080 88 11 ter na prodajnih mestih izimobila.
Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za zvestobo ter zaupanje.

Ekipa izimobil

IZI mobil, d.d.
Ljubljana, 2. 11. 2017

Niste našli, kar ste iskali?

Še vedno potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas